ติวสอบทุกตำแหน่งทั่วไทย
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล นายพรชัย โพคันโย (3461100066137)
วัน เดือน ปีเกิด 16 มีนาคม 2506 ( ปัจจุบันอายุตัว 45 ปี )
เกิดที่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จ สถานศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) บริหารการศึกษา พ.ศ. 2535มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาโท บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู และกำลังศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติรับราชการ

ครู 2/ร.ร.บ้านต่างแคน อ.สุวรรณคูหา

อ.1 / ร.ร.บ้านวังมน อ.โนนสัง
อ.1 / ร.ร.บ้านดงบาก อ.โนนสัง
อ.2/ ร.ร.บ้านโสกก้านเหลือง อ.โนนสัง
ศึกษานิเทศก์ 6 สปอ.สุวรรณคูหา
ศึกษานิเทศก์ 6 สปอ.เมืองหนองบัวลำภู
ศึกษานิเทศก์ 6 สปอ.โนนสัง
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอนาวัง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเมือง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกุดเต่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเต่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่าง 2
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ประสบการณ์สอบ

  • สอบบรรจุครู 2 /ร.ร.บ้านต่างแคน อ.สุวรรณคูหา          ( พ.ศ.๒๕๒๖ )                ได้ลำดับที่ ๑
  • สอบศึกษานิเทศก์ 6 สปอ.สุวรรณคูหา                            ( พ.ศ. ๒๕๓๙ )              ได้ลำดับที่ ๑
  • สอบผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอนาวัง          ( พ.ศ. ๒๕๔๒ )                ได้ลำดับที่ ๑
  • สอบอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเมือง                      ( พ.ศ. ๒๕๔๓                  ได้ลำดับที่ ๑
  • สอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ( พ.ศ.๒๕๕๑ )          ได้ลำดับที่ ๑ ( ของภาคอีสาน )

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 23,283 Today: 2 PageView/Month: 53

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...